Publicatielijst

 

 

De legitieme normdoorbreking; een analyse van de argumentatie in een debat tussen Hermans en Rodenko’, in: Forum der letteren 28 (1987) nr. 3, p. 181 – 193

 

‘De pionier die geen school wil maken; over het vak ALW en een beoefenaar ervan’, in: Frame 2 (1987) nr. 3, Oversteegennummer, p. 62  - 64

 

‘Literaire evolutie binnen een institutioneel verklaringsmodel’, in: Frank Joostens (ed.), Het esthetisch belang; nieuwe ontwikkelingen in de literatuursociologie, Tilburg 1990, p. 91 – 99

 

Argumenten voor canonisering; de Vijftigers in de dag- en weekbladkritiek 1949 – 1959, proefschrift Utrecht 1992

 

Concrete poëzie en nominalistische abstracties; over Eric Vos’ Concrete Poetry as a Test Case for a Nominalistic Semiotics of Verbal Art’, in: Frame 8 (1993) nr. 3,  p. 192 – 199

 

Het geheim van het sonnet; de Tachtigers en de aantrekkingskracht van een literaire vorm’, in: Nederlandse letterkunde 1 (1996) nr. 4, p. 341 – 354

 

Lucebert, de vroegere en de latere’, in: Literatuur 14 (1997) nr. 2, p. 66 – 72

 

Atonaal en de gevolgen; vormprincipes in de moderne poëzie’,  in: Literatuur 17 (2000) nr. 5, p. 266 – 275

 

Spoken in de dwaaltuin; Lucebert en de verleidingen van de intertekstualiteit’, in: Neerlandistiek.nl 2001, nr.01.07

 

Ouwens’ ruimte; de functie van het versregelwit van Arcadia tot Mythologieën’, in: Neerlandistiek.nl 2002, nr.02.01

 

“Niets dan dat het om iets anders gaat”; over ‘Julia’ van Rutger Kopland en John Lennon’, in: Nederlandse letterkunde 8 (2003), nr.1, p. 62-78

 

Een ongewone beweging; thematiek en structuur in Max Havelaar’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 122 (2006), nr. 1, p. 2-16

 

Een onbekende klassieker: de Camera Obscura uit 1839’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 123 (2007), nr. 2, p. 145-165

 

“Een veel volstrekter dichter”; Gerrit Achterberg en de poëtica van de Vijftigers’, in: Jaarboek Gerrit Achterberg 8, Utrecht 2008, p. 29-51

 

Gerrit Achterberg en het mechanische’, in: Jaarboek Gerrit Achterberg 10, Utrecht 2010, p. 59 -67

 

De mythe van Montyn, http://www.gertdejager.nl/, 1 mei 2012

 

Over ‘Spoken in de dwaaltuin’ uitvoerig: Pierre Geron, ‘L’Intertextualité sans peine? Michael Riffaterres poëzieanalyse en zijn receptie in de neerlandistiek (II)’ , in: Nederlandse Letterkunde 9 (2004), nr.1, p. 34-53

 

 

Poëzie werd gepubliceerd in :

 

Hollands Maandblad ( april-mei 1988, augustus-september 1993, februari 2004, april 2005, juni-juli 2008);

De Tweede Ronde (lente 1989, zomer 1989, herfst 1990, zomer 1995);

Adem (oktober 1989);

De Revisor (juli 1994, maart 1995, november 1995);

DWB (april 2001);

Meander (november 2007, december 2010, februari 2017);

blue-turns-grey (maart 2009);

Het Liegend Konijn (oktober 2012).

 

Verder is werk opgenomen in de volgende bloemlezingen:

 

Gedichten 1990; een keuze uit de tijdschriften, Leuven 1990;

Nog een lente; 30 dichters gekozen door Meander, Leuven 2010;

Dagelijks brood; dichters in de Prinsentuin 2010, Groningen 2010;

De vier jaargetijden; de mooiste gedichten over de seizoenen, Amsterdam 2011;

Meulenhoffs dagkalender van de poëzie 2012, Amsterdam 2012;

De 100 beste gedichten gekozen door Francine Houben voor de VSB Poëzieprijs 2017, Amsterdam 2017;

In de kring van menselijke warmte; hommage aan Rogi Wieg, Haarlem 2017.

 

De bundel Sterk zeil verscheen in 2009 bij De Contrabas, Een ernstig gezicht in september 2015 bij Stanza. 

 

Welkom

Publicatielijst