Gert de Jager blogt primairÖ.

 

Sociale media, literatuur††† over Facebook

De meest overschatte schrijver van Nederland††† over A.L. Snijders

Streekroman††† over Bonita Avenue

PoŽzie-encyclopedie

Het kortste gedicht††† over een gedicht uit Sterk zeil

Derde Huwelijk††† over de roman van Lanoye en Mystiek lichaam

Woord†††† †† over het mooiste woord

Fragment††† over Voskuil en Elsschot

Zolang er Nederlands gesproken wordt...

Perspectief††† over De avonden en De tienduizend dingen

Een gedicht van Wallace Stevens††† vertaald

Actualiteit††† over een gedicht uit Sterk zeil en de opkomst van Fortuyn

Vergelijking††† over een gedicht van Jacobus Bos

Wat verdween††††††† over Bzzlletin

Aangrijpend††† over Het Bureau en artistieke keuzes

Cobra††† over de Vijftigers en het verschijnsel depressie

Stijl††† over Facebook en de criticus Arie Storm

Schittering††† over Gerrit Krol

Vorm††† over Sterk zeil en een recensie van Gerbrandy

PoŽtische functie††† over de meeuw van Treytel

Taal††† over de schrijfster Hannes Meinkema en de neerlandistiek

Afstand††† over lezen en het dagelijks leven

Citaat††† over mijn geheugen

Het gemoed schiet vol††† over sentimentaliteit

Complex††† over Oedipus, Freud en Bouazza

Erfzonde††† over rustig willen lezen en schrijven en het christendom

Wordt vervolgd††† op Neder-L

In huisgewaad††††† over bloggen

Wonder††† over opgroeien in de jaren zeventig

Welstandscommissie††† over de ideale dichtbundel

Object††† over de neerlandicus als literair criticus

Hoax†††† over Montyn van Dirk Ayelt Kooiman

Aankondiging†††† over een verlezing

Een wereld te verliezen††††† over Tirza, Het diner, Bonita Avenue en Tonio

Ballade†††† over een gedicht van Gert de Jager, een poŽziekalender en het lezen van poŽzie

Samenhang††††† over structuren, roosvensters en Faverey

Sappho

Internationaal††† over Poetry International

De weg naar Egypte†††† over Gertrude Starink

Literatuur (I)††††† over Het bloed in onze aderen van Miquel Bulnes

Literatuur (II)††††† over eventuele kwaliteiten

Literatuur (III)††††† over veranderingen in onze denkbeelden over literatuur

Vaders, grote broers†††† over Komrij en Kopland

Literatuur (IV)†††† over ernstige boeken

Laatste gedicht (1)††††† over laatste gedichten

Laatste gedicht (2)††††† over Inleiding tot het gebergte van Peter Ghyssaert

Laatste gedicht (3)††††† over Ezelskaakbeen van Peter Ghyssaert

Laatste gedicht (4)††††† over de oorsprong van de moderne poŽzie en Inleiding tot het gebergte

Klassiek††† over Het voorjaar van Renť Puthaar

Biografie (1)†† over 125 schrijversbiografieŽn

Biografie (2)†† over wat te doen als men een goed boek leest

Laatste gedicht (1)†††† over grassŤre van Lucebert

Geleerd gedicht†††† † van de auteur zelf

Laatste gedicht (2)†††† over zwarte ironie bij de late Lucebert††††††

Laatste gedicht (3)†††† over ritmische impuls en Ďspreekstemí

Laatste gedicht (4)†††† over Lucebert, poŽticale ideologie en poŽtische praktijk

Gedicht met bladspiegel††† over een teveel

Dode sleutel††† over Leonard Nolens

Lange, brede verzen†††† van de auteur zelf

Sociaal††† over de biografie van Reve en de functie van literatuur

Kijk op de wereld††††† over Diane Arbus

Laatste gedicht (1)††††† over Nachoem Wijnberg††††

Van inspecties en uitvaarten†††††† over dichters en hun taakopvatting†

Laatste gedicht (2)†††† over authentificatie en Het leven van van Wijnberg

Laatste gedicht (3)†††† over de zich verschuilende en zich onthullende dichter

Laatste gedicht (4)†††† over een dichter die de lezer wil helpen en autonome waardensystemen

Laatste gedicht (5)†††† over postmodernisme en moeilijke poŽzie

Regels††† over de rekening van een fotografe

Nieuwe regels†††† over copyright

Evenement†††† over Ďgenietení

Laatste gedicht (6)†††† over Dieu me pardonnera van Nachoem Wijnberg

Objet trouvť††† Search Keyphrases Full List

Laatste gedicht (slot)†††† over de poŽzie van Wijnberg en de bewegingen van de lezer

Mar in staetlike rŰffŻgel hie ik wÍze wollen†††† over TsjÍbbe Hettinga

Lied en waarheid††††† over het pact van de fictie

Polyfonie†††† over Pier en oceaan

Discipline††††† over Herostratos van Menno Wigman

Ideaal†††† over vrouwen in romans van Vogels, Voskuil en De Jong

Een gedicht van Kouwenaar†††† over zijn gedicht na het overlijden van Lucebert

Vijftien jaar opvoeding††††† over geloofsafval in de Nederlandse letteren en in het echt

Tegen het gestandaardiseerde††††† over Poetry International en 6,3 miljoen Chinezen

Productieve receptie††††† over Achmatova en eigen werk

Realistisch frame (1)†††† over Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur van Thomas Vaessens

Realistisch frame (2)†††† over het realistische frame

Realistisch frame (3)†††† over het romantische frame

Realistisch frame (4)†††† over het avantgardistische frame

Realistisch frame (5)†††† over het modernistische frame

Realistisch frame (6)†††† over het modernistische en het postmodernistische frame

Een kleine kroniek†††††† over boeken van Minco en Presser en wat men wist

Realistisch frame (slot)††† over Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur van Thomas Vaessens

Zin††† over Het boek Ont van Anton Valens

Oude stilte††† over een haikucyclus van J.C. van Schagen

Ook eenheid†††† over Vliegen en rijden van Judith Herzberg

Passage (1)††† over Een vlok duisternis; de poŽzie van Hans Faverey als ritueel proces van Piet Gerbrandy

Passage (2)††† over antropologie, het liminale en de poŽzie van Hans Faverey

Passage (slot)††† over The Outsider van Colin Wilson, Gerbrandys theorie en de poŽzie van Hans Faverey

Schittering††† over Gerrit Krol

Examen†††† over het eindexamen Nederlands in 1947

Zonder string††† over Ritmisch zonder string van Antoine de Kom

Wie is van glas?††† † over een ziektebeeld, Les Murray, Huygens, Cervantes, het Gruuthusehandschrift

Labov en de literatuurwetenschap†††† over theoretische pretenties

Spatie†† over de reputatie van Hans Verhagen

Oude jazz††† over Verhagen als televisiemaker

Bericht uit het labyrint†††† over La Superba

Gelijkenis††† over W.F. Hermans en een zekere voetbaltrainer

Onbekommerdheidsblauw†††† over een gedicht van Frans Kuipers

Een lasso van luister (1)†† over de reputatie van Jacques Hamelink

Een lasso van luister (2)†† over het proefschrift van Yra van Dijk en het einde van een paradigma

Een lasso van luister (3)†† over hoe Hamelinks poŽzie veel te veel wil betekenen

Een lasso van luister (slot)††† over hoe alle problemen worden opgelost

De duivel, misschien wel†††† over opgroeien in Brabant, Lucebert en een verdwenen tegencultuur

men is/ ikzelf††††† over self-distancing en poŽzie

men is/ ikzelf††††† over Ďmení en een gedicht van Kouwenaar

Vervolg: men is/ ikzelf††† over hetzelfde gedicht zonder Ďmení

Slot: men is/ ikzelf†††† over de ontwikkeling van Kouwenaar en het ideaal van de autonomie

Louche†††† over een advocaat
Literair systeem†††† over oosterse invloeden en vijf klassieke gedichten

Fallicornia†††† over de nieuwe bundel van Dirk van Bastelaere

Men, hernomen††† over het gedicht Ďmení† van† Kouwenaar

Liftloze liftmuziek†††† over mystiek ge-nieten bij Van Bastelaere

Fallotopia†††† over waarheidsaanspraken in de poŽzie van Van Bastelaere

Een lichte kruik††††† over Pappies kleine meid van Van Bastelaere

Parasitaire mimesis†††† over een fundamentele misvatting in Van Bastelaeres poŽtica

Een roodgeschilderde houten kraaiekop†††† over een gedicht van Ter Balkt

Vrijheid†††† over Pen Nederland, een Deense cartoonist en duivelse dilemmaís

Knorrende beesten††††† over Mens Dier Ding van Alfred Schaffer en een pathologische casus

Heilige motoren††††† over het motto in Mens Dier Ding en een exemplarisch personage

Script††† over hallucinaties in Mens Dier Ding en het bewustzijn van een lezer††††††

Het mooiste verhaal††††††† over Joost Zwagerman en een verhaal van Vestdijk

Opdracht††††† over mottogedichten bij Ouwens en Achterberg

O, als jongeling†††† over een gedicht in Als een beek van Ouwens

Voorbij de muren††††† over een gedicht in Als een beek van Ouwens

Een esthetica van affect en verlangen†††††† over vier koude muren bij Ouwens

De hoogste ogen††††† over de VSB-prijs en een bundel die niet genomineerd werd†

Ver van huis††††† over twee gedichten in Een ernstig gezicht

Hollandsche eenheidsprijzen†††† over het trema op poŽzie en een gedicht van Martijn Benders

Het Iljaeffect†††† over het rouleerschema bij de VSB-prijs

Auratische variabelen: het Iljaeffect†††† over logoís op bundels en de VSB-prijs†

Het aura zelf††††† over de overgang van Boskma naar De Bezige Bij en de VSB-prijs

Hoe het is†††††† over uitgeversauraís en de VSB-prijs

Dit goede dal†††††† over Co Woudsma, Bergman en een mogelijk geval van intertekstualiteit

Het aura van de ernst††††† over een jonge vrouw, vier rijpe heren en de VSB-prijs

Het aura van de hobbyclub††††† over de niche van de poŽzie en de VSB-prijs

Alle tranen van de eenzaamheid†††††† over een gedicht van Lodeizen en jongemannenkladjes

De conventies van de geschoolde poŽzielezer†††††† over Dichters van het nieuwe millennium

De conventies van de geschoolde poŽzielezer (2)†† over dichters anno 2016

Hymnen, onder meer aan de duur†††††† over gedichten van Synesios van Kyrene en Peter Handke

School der liefde†† over de Vijftigers en het adaptatievermogen van Michel van der Plas

Het heelal van Achterberg en de stijlpolitie†† over iconiciteit, goede smaak en een variant