Welkom

Publicatielijst

 

Een onbekende klassieker: de Camera Obscura uit 1839’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 123 (2007), nr. 2, p. 145-165

 

© Gert de Jager

 

 

 

Bibliografie

 

 

An. 1840 – [Anoniem]: ‘Camera Obscura van Hildebrand’. In: Vaderlandsche Letteroefeningen 1840 nr. 2, p. 83-86.

Beets 1983 – [Nicolaas Beets]: Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833 – 1836, ed. Peter van Zonneveld. ’s-Gravenhage, 1983 (Achter het boek).

Bel 2000 – Jacqueline Bel: ‘Mansfield Park versus de Camera Obscura; ‘De familie Kegge’ als koloniaal verhaal’. In: Liesbeth Korthals Altes etc., Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. Assen, 2000, p. 377-387.

Van den Berg 1990 – W. van den Berg: ‘De neus van de herinnering’. In: De negentiende eeuw 14 (1990), p. 225-248.

Ter Braak 1951 – Menno ter Braak: Verzameld werk 7. Amsterdam, 1951.

Brandt Corstius 1960 – J.C. Brandt Corstius: ‘Haarlemmerhout, Pall Mall en Maliebaan’. In: Akademiedagen 12 (1960), p. 60-75.

Gitsels 1989 – Tom Gitsels: ‘De relatie tussen Bomans en Beets nader bezien’. In: Maarten Beks en Tom Gitsels, Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets ter gelegenheid van de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura. Maastricht, 1989.

Heeroma 1950 – K.H. Heeroma: ‘Het probleem-Beets’. In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde 1947 – 1949. Leiden, 1950, p. 59–82.

Hildebrand 1839 -  Hildebrand: Camera Obscura. Haarlem, 1939.

Hildebrand 1984 – Hildebrand: De familie Stastok, ed. Peter van Zonneveld. Amsterdam, 1984.

Hildebrand 1998 – Hildebrand: Camera Obscura, ed. Willem van den Berg etc., 2 dln. Amsterdam, 1998 (Deltareeks).

Jonathan 1896 – Jonathan: Waarheid en droomen. 9e dr. Leiden, 1896.

Jongejan 1933 – Elizabeth Jongejan: De Humor-“Cultus” der Romantiek in Nederland. Zutphen 1933 (proefschrift Amsterdam).

Klikspaan 2002 – Klikspaan: Studentenschetsen, ed. Annemarie Kets etc., 2 dln. Den Haag, 2002 (Monumenta Literaria Neerlandica XIII).

Knuvelder 1973 – G.P.M. Knuvelder: Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde, deel 3. 5e dr. Den Bosch, 1973.

Mathijsen 2000 – Marita Mathijsen: De mythe terug. Negentiende-eeuwse literatuur als travestie van maatschappelijke conflicten. Amsterdam, 2000 (oratiereeks UvA).

Mathijsen 2002 – Marita Mathijsen, De gemaskerde eeuw. Amsterdam, 2002.

Miller 1982 – J. Hillis Miller: Fiction and Repetition. Seven English Novels. Oxford, 1982.

Perry 1979 – Menakhem Perry: ‘Literary Dynamics: How the Order of a Text Creates its Meanings; With an Analysis of Faulkner’s “A Rose for Emily” ’. In: Poetics Today 1 (1979), p. 35-64 en 311-361.

Potgieter 1841 –  [E..J. Potgieter]: ‘Kopieerlust des Dagelijkschen Levens’. In: De Gids 5 (1841), p. 442– 460.

Rimmon-Kenan 1983 – Shlomith Rimmon-Kenan: Narrative Fiction; Contemporary Poetics. London etc., 1983 (New Accents).

Ritter z.j. – P.H. Ritter jr.: Een kapper over een professor. Nijkerk, [1939].

Van der Sijde 1998 – Nico van der Sijde: Het literaire experiment. Jacques Derrida over literatuur. Amsterdam etc., 1998 (proefschrift Groningen).

Söhn 1974 – Gerhard Söhn: Literaten hinter Masken. Eine Betrachtung über das Pseudonym in der Literatur. Berlin, 1974. 

Streng 2001 – Toos Streng: ‘”Die in hun jeugd gedoomd hebben…” Mannelijkheid en dichterschap in de negentiende eeuw’. In: TNTL 117 (2001), p. 27–40.

Stuiveling 1941 – G. Stuiveling: Een eeuw Nederlandse letteren. Amsterdam, 1941.

Weinsheimer 1979 – Joel Weinsheimer: ‘Theory of Character: Emma’. In: Poetics Today 1 (1979), p. 185-211. www.tau.ac.il/humanities/publications/poetics/art/the11.html.

Van Zonneveld 1993 – Petrus Abraham Willibrordus van Zonneveld: De Romantische Club. Leidse student-auteurs 1830 – 1840. Leiden, 1993 (proefschrift Leiden).

Van Zonneveld 2003 – Peter van Zonneveld: ‘Studententijd – gelukkige dagen! Waarheid en dromen in de 19e-eeuwse studentenliteratuur’. In: Literatuur 2003, nr. 6, p. 31-35.